Tiếng việt | English

Tuyên Quang -Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tuyên Quang có vị trí đặc biệt trong An toàn khu:

Về điều kiện chính trị, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là địa bàn của Khu Giải phóng, có Tân Trào là Thủ đô Khu Giải phóng. Tuyên Quang đã làm tốt vai trò là địa bàn trung tâm chỉ đạo cách mạng. 

Về điều kiện tự nhiên, Tuyên Quang là tỉnh miền núi, nằm giữa Tây Bắc và Đông Bắc của Tổ quốc Việt Nam; liền kề với 7 tỉnh miền núi và trung du. Hệ thống sông ngòi khá dày với sông Lô, sông Gâm, sông Phó Đáy, sông Năng và rất nhiều chi lưu. Địa hình hiểm trở, đồi núi chiếm trên 90% diện tích. 
Vào thời điểm đó, Tuyên Quang còn cách vùng địch tạm chiếm khá xa.

Địa hình Tuyên Quang tương đối ít hiểm trở hơn, sự liên lạc với các vùng dễ dàng. Sông Lô với chi lưu lớn nhất là sông Gâm chảy xuyên suốt địa bàn Tuyên Quang làm nên con đường giao thông huyết mạch thuận tiện cho việc tập kết máy móc, vật tư chiến lược cũng như việc cán bộ, nhân dân tản cư lên Việt Bắc. Dọc sông Lô có rất nhiều bến bãi dễ dàng cho vận tải đường thủy như Phan Lương, Kim Xuyên, Chợ Khổng, chợ Đông Trai, Chợ Đĩa, Chợ Duộc, Bình Ca, Ghềnh Quýt, Nông Tiến, Chợ Tổng, Xuân Vân, Chợ Bợ. Dọc sông Gâm có các bến Trinh, Cham, Ngọc Hội, Đầm Hồng. Hàng vạn tấn máy móc, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm từ những vùng địch có thể đánh chiếm được vận chuyển về các khu vực an toàn. Quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để hoàn thành việc di chuyển trước khi chiến sự lan tới. Gạo và muối là hai nhu cầu thiết yếu được đặc biệt coi trọng vận chuyển lên Việt Bắc. Nha Tiếp tế thuộc Bộ Kinh tế chuyên trách lo việc thu mua và dự trữ gạo. Bộ Tài chính đặt kho dự trữ thóc, gạo ở nhiều địa phương. Cục Quân nhu thuộc Bộ Quốc phòng cũng lập hệ thống kho dự trữ ở các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Bộ Tài chính được đặc trách giao lo về muối. Bộ thành lập Cơ quan phân tán muối làm nhiệm vụ tổ chức vận chuyển muối thuế của Nhà nước và muối mua trên thị trường tự do về các địa điểm an toàn.     

 Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục