Con đường quảng bá hình ảnh xứ Tuyên

Tuyên Quang được đánh giá có tiềm năng vô hình chính là bản sắc văn hóa dân tộc. Tài nguyên này nếu được bảo tồn và phát huy có hiệu quả sẽ đem lại nguồn lực to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Tỉnh đã có những chính sách rất cụ thể, nhiều địa phương có cách làm hay để biến bản sắc hóa dân tộc thành các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Qua đó quảng bá mạnh mẽ mảnh đất, con người xứ Tuyên đến với bạn bè trong và ngoài nước.