Dấu ấn của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Năm 2023, khắc phục nhiều khó khăn, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh nỗ lực để đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Tô Hoàng Linh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, năm qua, ngành đã phát huy tốt chức năng tham mưu quản lý Nhà nước để tỉnh thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên 3 lĩnh vực: lao động, người có công và xã hội. Tập thể Ban Giám đốc Sở, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã đoàn kết, bám sát chủ trương, sự chỉ đạo của cấp trên, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành để triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Sở đã hoàn thành trước thời hạn 30 ngày việc thu thập thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn tỉnh.

Ngành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tư vấn, giới thiệu, kết nối việc làm, học nghề; đăng tải thông tin tuyển dụng việc làm, tuyển sinh học nghề trên website, cổng thông tin điện tử và fanpage của Trung tâm; cấp phát tờ rơi thông báo tuyển dụng, tuyển sinh... Nhờ đó, toàn tỉnh có 25.953 lượt lao động được tạo việc làm mới, đạt 117% kế hoạch, tăng 4% so cùng kỳ năm 2022.

Ngành đã triển khai các dự án, tiểu dự án và các hoạt động liên quan đến việc giáo dục nghề nghiệp, việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023; theo dõi, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo giáo dục nghề nghiệp năm 2023. Kết quả đã tuyển sinh đào tạo 13.575 người, đạt 169,7%.

Các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng được ngành duy trì thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Các phong trào, hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công được đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh. Trong năm đã thăm hỏi, tặng 16.691 suất quà, với trên 6,96 tỷ đồng. Ngành đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố vận động, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 53 gia đình người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở, với trên 1,6 tỷ đồng...

Sở LĐ - TB & XH đã chủ trì, phối hợp tham mưu với UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện công tác giảm nghèo gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,87%, đạt 138% kế hoạch; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 2.055 hộ, đạt trên 181% kế hoạch; hỗ trợ làm nhà mới cho 425 hộ nghèo từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đạt 100% kế hoạch. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng...

Bên cạnh đó, các hoạt động trọng tâm khác của ngành như: chăm sóc người có công; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới... cũng được quan tâm, đẩy mạnh.

Đồng chí Giám đốc Sở LĐ - TB & XH Tô Hoàng Linh cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, ngành LĐ - TB & XH tỉnh sẽ tiếp tục triển khai toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ của ngành, trong đó tập trung phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 22.550 người; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025) giảm trên 3%...

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục