Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, năm 2023 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Những kết quả ấn tượng

Năm 2023, Sở Tư pháp đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; hoàn thành đúng và trước hạn 348/348 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đạt 100% (tăng 192 nhiệm vụ so với năm 2022).

Nổi bật là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế của địa phương. Sở đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về: thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; trình UBND tỉnh ban hành 7 VBQPPL thuộc lĩnh vực tư pháp; tham gia ý kiến 495 dự thảo văn bản (tăng 163 văn bản so với năm 2022); thẩm định 98 đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo VBQPPL, đạt 100% kế hoạch; đề nghị loại bỏ, chỉnh sửa 581 nội dung trong các dự thảo VBQPPL, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, khả thi của các văn bản sau khi được ban hành...

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2013 - 2023.

Công tác tổ chức theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện chỉ số tuân thủ pháp luật (B1), hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện bài bản, hiệu quả; phát hiện, kiến nghị xử lý 244 nội dung vướng mắc, khó khăn, bất cập trong các quy định của pháp luật có ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và hoạt động đầu tư, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh (năm 2022, chỉ số cải cách thể chế trong Bộ chỉ số CCHC của tỉnh đạt 9,39/10 điểm, tăng 0,2 điểm so với năm 2021, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh (chỉ số thiết chế pháp lý trong Bộ chỉ số PCI của tỉnh năm 2022 đạt 7,10 điểm, tăng 0,01 điểm so với năm 2021).

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được quan tâm có trọng tâm, trọng điểm, hình thức sáng tạo, linh hoạt tập trung về cơ sở, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số như: tuyên truyền lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại cơ sở (có tặng quà cho người tham gia); qua chuyên mục phát thanh “Phổ biến pháp luật” của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với 5 thứ tiếng: Việt, Tày, Dao, Cao Lan, Mông; trên hệ thống truyền thanh cơ sở của UBND các xã...

Hoạt động hòa giải ở cơ sở được duy trì và nâng cao; các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận và hòa giải thành 2.868/3.318 vụ việc. Sở phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2023”; tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV” khu vực miền Bắc và giành giải Khuyến khích toàn đoàn...

Dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính

Công tác bổ trợ và hành chính tư pháp trong năm qua đạt được nhiều kết quả. Đáng nói là, cơ quan Tư pháp các cấp đã tiếp nhận, giải quyết trên 30.000 hồ sơ yêu cầu giải quyết đối với 4 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp (cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn). Trong đó, có trên 27.000 hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đạt 91%. Triển khai thực hiện 2 dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí; tiếp nhận, giải quyết trên 5.000 hồ sơ yêu cầu giải quyết, đạt 100%. Trong năm, 100% hồ sơ kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp đều được trả trước và đúng hạn...

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tặng Cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh.

Công tác CCHC trong lĩnh vực tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh với thành tích 9 năm liên tục được đánh giá là đơn vị dẫn đầu về Chỉ số CCHC trong nhóm cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (2014 - 2022); 8 năm liên tục được xếp tốp đầu (2015 - 2022). Trong đó, có 4 năm liên tục xếp thứ nhất (2019 - 2022) về Chỉ số DCI - Cảm nhận sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh; đứng thứ nhất về xếp hạng về Chỉ số chuyển đổi số năm 2022 (năm đầu tiên tỉnh đánh giá, xếp hạng). Năm 2023, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp xếp hạng 7/63 tỉnh, thành phố và là 1 trong 13 Sở Tư pháp được xếp hạng xuất sắc; tập thể Sở Tư pháp, các đơn vị và nhiều cá nhân thuộc sở được Bộ trưởng Bộ tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, năm 2024, Sở Tư pháp sẽ quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác tư pháp, pháp chế; thực hiện tốt các giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII); tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất các giải pháp nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1); tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL. Sở chú trọng tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn lực để đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số; thực hiện đồng bộ, có hệ thống các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp...

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục