Xung lực lớn

- Năm 2021, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện trong bối cảnh bị ảnh ...

Gắn di sản với du lịch

- Tỉnh ta có hệ thống di sản văn hóa rất phong phú, đa dạng; là nguồn tài nguyên du lịch ...

Không thể chủ quan

- Thực tiễn từ các đợt dịch Covid-19 xảy ra vừa qua ở trong nước và trên thế giới cho ...

Cốt lõi thiêng liêng

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, ...

Đoàn kết là sức mạnh

- Vào những ngày giữa tháng 11 này, các khu dân cư, thôn bản, tổ dân phố trong toàn tỉnh ...

Cần thận trọng, an toàn

- Sau thời gian dồn lực chống dịch bằng những biện pháp quyết liệt nhất, tình hình dịch ...

Tin xem nhiều

Ưu tiên dùng nông sản Tuyên Quang

- Sở Công thương vừa hoàn thành dự thảo kế hoạch phát động Cuộc vận động Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhân dân về ...

Nữ Bí thư Đảng ủy ở Hồng Thái

- “Để biến những tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho phát triển kinh tế, xã hội thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ xã phải thực sự đoàn kết, có chuyên môn vững, tâm huyết và quyết tâm ...

Sống như dân

- Sử chép rằng Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương dù là tổng đốc đất Thăng Long nhưng gia đình 2 ông ở quê đều sống như mọi gia đình khác, chẳng hề có chút gì chứng tỏ là nhà quan. ...

Dịch Covid-19 và câu chuyện rác thải nhựa

- Đại dịch Covid-19 ập đến không chỉ kéo theo những thiệt hại lớn về sức khỏe, kinh tế, mà còn âm ỉ phá vỡ hiệu quả giảm thiểu gánh nặng của rác thải nhựa với môi trường sống ...