Linh hoạt, an toàn

- Chính phủ và nhiều địa phương đang xây dựng kế hoạch từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa trở lại nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Sau thời gian giãn cách, sự thiệt hại đối với nền kinh tế đã rất rõ ràng, nên việc mở cửa trở lại nền kinh tế là cần thiết. Người đứng đầu Chính phủ cũng đã khẳng định vấn đề này, cùng với yêu cầu vừa mở cửa vừa phòng dịch hiệu quả. Các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cũng nóng lòng việc mở cửa trở lại nền kinh tế, coi đó là đòi hỏi bắt buộc để duy trì “sức khỏe” từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cần có sự chuẩn bị kỹ càng để thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới. Mở cửa cần có kịch bản kỹ lưỡng, cẩn trọng từng bước, hài hòa các điều kiện phòng dịch.

Bộ Y tế đang dự thảo hướng dẫn việc thích ứng an toàn với những chỉ số, điều kiện cụ thể, khả thi kể cả khi có dịch. Theo đó không theo đuổi mục tiêu không có bệnh nhân Covid-19 mà chấp nhận có người mắc, nhưng phải an toàn tính mạng song song với duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt khác của người dân. Và yêu cầu quan trọng là vẫn phải thực hiện các khuyến cáo 5K để phòng dịch.

Tuyên Quang tự hào là vùng xanh, không có ca mắc Covid-19. Nhưng vẫn cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch để hài hòa với các hoạt động kinh tế, xã hội khác. Thực tế từ các lần bùng phát dịch trước ở nhiều địa phương trong cả nước đã cho thấy chỉ 1 chút chủ quan, lơi lỏng, dịch có thể trở lại, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi ấy, những thiệt hại kinh tế và thiệt hại về người sẽ càng to lớn hơn.

Thái An

Tin cùng chuyên mục