Đánh giá thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột giai đoạn 2020-2022

- Ngày 20-10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Hợp tác xã Chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Tâm (Sơn Dương), Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Kinh doanh hàng nông sản An Hoà (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022.

Đại biểu trao đổi đánh giá chất lượng tham gia chuỗi liên kết trồng dưa chuột trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2020-2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, Hợp tác xã sản xuất giống gia cầm Minh Tâm ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột với trên 50 nhóm hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác tại 28 xã trên địa bàn tỉnh, với quy mô 315 ha/2.239 hộ tham gia. Năng suất bình quân đạt 49 tạ/ha, sản lượng đạt trên 15.500 tấn; giá bán bình quân là 5.500 đồng/kg, doanh thu bình quân đạt trên 87 tỷ đồng. Trồng dưa chuột cho thu nhập trên 9,9 triệu đồng/sào/vụ, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 4,8 triệu đồng/sào/vụ.

Điển hình có một số xã trồng dưa đạt năng suất, sản lượng cao như: Xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) trồng 3,5 ha, năng suất đạt 54 tạ/ha, sản lượng đạt 189 tấn giá bán 8.000 đồng/kg thu được trên 1,5 tỷ đồng/vụ; xã Kiến Thiết (Yên Sơn), năng suất đạt 52 tạ/ha, sản lượng đạt trên 1.235 tấn; xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa), năng suất đạt 52 tạ/ha, sản lượng 1.560 tấn.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục