Nơi Bác Hồ ở, lãnh đạo kháng chiến tại Tuyên Quang

- Ngày 2-4-1947, Bác Hồ trở lại Làng Sảo, xã Hợp Thành (Sơn Dương). Đây là địa điểm đầu tiên Bác Hồ trở lại Việt Bắc để cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tại đây, Bác Hồ đã chủ trì các phiên họp của Chính phủ, đặc biệt quan tâm đến công tác quốc phòng và tình hình chiến sự. Cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 1947, tại Làng Sảo, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị bí mật “Hội nghị Thanh Sơn” đề ra chỉ thị đập tan cuộc tấn công Thu đông năm 1947 của giặc Pháp. Sau thời gian đó, để thuận tiện cho công tác và giữ bí mật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã di chuyển đến nhiều nơi khác trong địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Học sinh xã Kim Bình (Chiêm Hóa) xem các hình ảnh về những ngày diễn ra Đại hội II của Đảng tại Hội trường thôn Bó Củng.

Ngày 19-12-1947, tại thôn Khuổi Tấu, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn nhân kỷ niệm một năm ngày toàn quốc kháng chiến, Người viết Lời kêu gọi gửi đồng bào và chiến sỹ cả nước ra sức thi đua với tinh thần mới, để đưa kháng chiến và kiến quốc đến thắng lợi mới và thành công mới.

Từ tháng 1-1951 đến tháng 5-1952, tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Người đã chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, đại hội quan trọng, gắn liền với thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tổ chức tại khu rừng Nà Loáng thuộc thôn Phú An, xã Vinh Quang (nay là thôn Bó Củng, xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa. Đại hội đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam; đây là Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức ở trong nước, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta.

Từ ngày 1-12 đến ngày 4-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa I được tổ chức tại thôn Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, đây là kỳ họp duy nhất của Quốc hội được tổ chức trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Từ đầu năm 1954 đến tháng 8 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn; Người đã chủ trì nhiều phiên họp của Bộ Chính trị, Hội đồng Chính phủ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giành thắng lợi trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Người đã di chuyển hơn 20 địa điểm khác nhau tại Tuyên Quang. Tại đây, Người đã có nhiều quyết định quan trọng và các hoạt động thực tiễn trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.
 

Hải Yến            
(Theo các tư liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục