Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Các cơ quan, trường học, đơn vị kinh tế, văn hóa, quân sự đóng tại Tuyên Quang.

Đài Tiếng nói Việt Nam

Ngày 7-4-1947, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển đến thị xã Tuyên Quang. Mặc dù đường xa, thiết bị máy móc nhiều, đến 15 giờ ngày 7-4-1947, Đài đã phát được chương trình. Tháng 4-1947, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển đến thôn Đa Năng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương. Trong khi di chuyển Đài luôn có hai bộ phận thay nhau phát sóng khi cần, không để “Tiếng nói Việt Nam” bị gián đoạn. 

Ông Trần Lâm làm Giám đốc kiêm Tổng Biên tập. Bộ phận Biên tập có các ông Trần Lâm, Hoài Thanh... Bộ máy tổ chức của Đài gồm: Bộ phận Tuyên truyền đối ngoại có các tổ biên tập tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (gồm tiếng Bắc Kinh và tiếng Quảng Đông), tiếng Khmer, tiếng Lào; Bộ phận phát thanh viên; Bộ phận ca nhạc; Bộ phận bá âm; Bộ phận Vô tuyến điện. 

Hằng ngày từ lúc 6h, Đài Tiếng nói Việt Nam mở đầu chương trình bằng bản tin tiếng Việt, sau đó là bản tin tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Trung Quốc, tiếng Khmer. Xen giữa các bản tin là những tiết mục ca nhạc do các nghệ sĩ của Đài trình bày trực tiếp trước máy phát sóng. Từ 9h đến 11h là bản tin thời sự đọc chậm. Máy phát sóng bị trục trặc trong khi vận chuyển, các cán bộ kỹ thuật tìm tòi dựa vào địa hình, đặt ăng ten phát sóng ngắn và dùng nhiều làn sóng thích hợp từ 19 m, 25 m, 31 m, 49 m và 63 m phát cùng một lúc nên các nơi đều bắt được sóng tốt kể cả Nam Bộ và Thái Lan. 

Là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn bám sát tình hình trong nước và quốc tế chuyển tải nội dung tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong nước và Việt kiều ở nước ngoài. 

Từ tháng 12-1948 đến tháng 3-1949, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển đến bản Giáng, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn; từ tháng 4-1949 đến tháng 5-1953, chuyển đến làng Đung, xã Công Đa, huyện Yên Sơn. 
           
                                                                               Vũ Bé
                                                               (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục