Tin xem nhiều

Phát huy vai trò người có uy tín

- Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, đội ngũ những ...

Sơn Dương đầu tư hạ tầng thiết yếu

- Huyện Sơn Dương có 25/31 xã, thị trấn được thụ hưởng các chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi ...

Na Hang nỗ lực giảm nghèo bền vững

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, hệ thống chính trị huyện Na Hang đã vào cuộc triển khai quyết liệt, thực hiện ...