Tiếp sức ở vùng khó

- Nhằm hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân vùng khó, ngày 26-4-2022, Chính phủ ban hành ...

Tuổi cao nêu gương sáng

- Ở tuổi 74, bà Vương Thị Triệu (trong ảnh), dân tộc Cao Lan, Chi hội trưởng Hội Người ...

Tin xem nhiều

Phát huy vai trò người có uy tín

- Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, đội ngũ những ...

Sơn Dương đầu tư hạ tầng thiết yếu

- Huyện Sơn Dương có 25/31 xã, thị trấn được thụ hưởng các chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi ...

Thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

- Ngày 3-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58/SL quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tiền thân của Ủy ban Dân tộc. Đây là cơ ...

Tiếp sức ở vùng khó

- Nhằm hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân vùng khó, ngày 26-4-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu ...