Lãnh đạo UBND tỉnh dự phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

- Sáng 8-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy ban. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo về tình hình chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tình hình thực hiện mục tiêu đặt ra trong năm 2022 về chuyển đổi số.

Những khó khăn, vướng mắc được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra: Thiếu nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng; thiếu kinh phí; thiếu cơ chế giám sát triển khai chuyển đổi số…Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam.

Tại Tuyên Quang, tỉnh đã thành lập 1.871 Tổ công nghệ số cộng đồng với 10.217 thành viên, đạt 100%. Hạ tầng băng rộng cáp quang, inetnet được phủ đến 100% xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị; nhân lực số được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng; chính quyền số được đẩy mạnh với việc sử dụng và phát huy hiệu quả các hệ thống dùng chung của tỉnh như truyền hình trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử, thông tin báo cáo…

Nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh từ nay đến hết năm là triển khai xây dựng Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC); tiếp tục triển khai hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng; hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh: triển khai nâng cấp trục kết nối LGSP của tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung ương; xây dựng phần mềm số hóa và kho quản lý dữ liệu điện tử lưu trữ hồ sơ cá nhân; hoàn thiện các cấu phần trong ứng dựng chính quyền số…

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt. Vấn đề đặt ra là phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất, triển khai các nhiệm vụ toàn diện, đồng bộ, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, các ngành thay đổi phương thức và nâng cao năng lực quản lý điều hành.

Nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là rất nặng nề, phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng dòng sự kiện