Tiếng việt | English

Đại hội Chi bộ Văn phòng UBND thành phố Tuyên Quang

- Ngày 7-2, Chi bộ Văn phòng UBND thành phố Tuyên Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là đơn vị được Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố lựa chọn tổ chức đại hội điểm.


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy chi bộ.

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Văn phòng UBND thành phố đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chi bộ đã chủ động phối hợp với Thanh tra thành phố thực hiện tốt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố; giúp Thường trực HĐND, UBND tiếp 1.250 lượt công dân; đôn đốc giải quyết xong 1.606/1.714 đơn thư, tỷ lệ giải quyết đạt 95%; tạo nguồn, giới thiệu 2 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng…

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi bộ đề ra 7 mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó: phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chi bộ hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh…

Sau Đại hội, lãnh đạo Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố đề nghị đại biểu các chi bộ dự đại hội rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội của đơn vị mình.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng dòng sự kiện