Tiếng việt | English

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Xa lần thứ XXIII

- Ngày 14-5, Đảng bộ xã Bình Xa (Hàm Yên) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là 1 trong 2 đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 81 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 300 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.


Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Xa nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Bình Xa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 24/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/người/năm, tăng 29,6% so với mục tiêu Nghị quyết. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mạnh với nhiều mô hình hiệu quả như nuôi cá lồng, xây dựng thương hiệu gà đặc sản, hình thành các vùng chuyên canh rau sạch...; hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư; duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ xã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Bình Xa trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung một số sản phẩm chủ lực, có lợi thế; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng dòng sự kiện