Triển khai Dự án điểm “Phân loại và xử lý rác thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại nguồn”

- Chiều 14-11, tại tổ 15, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang), Hội Nông dân tỉnh triển khai Dự án điểm Phân loại và xử lý rác thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại nguồn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao thùng đựng rác hữu cơ, chế phẩm vi sinh cho các hộ dân tổ 15, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang).

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ hỗ trợ thùng đựng rác hữu cơ, chế phẩm vi sinh cho 210 hộ hội viên, hộ dân ở tổ 15, phường Tân Hà. Các cấp hội sẽ tuyên truyền, hướng dẫn trang bị cho các hộ dân những kiến thức về phân loại và xử lý rác thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt hữu cơ làm phân bón. 

Dự án sẽ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường, cải thiện môi trường sống cho các hộ dân, cụ thể hoá thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa".

Việc triển khai dự án cũng là cụ thể thực hiện việc đột phá, đổi mới trong năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh. Từ dự án này, Hội Nông dân tỉnh sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng dòng sự kiện