Tiếng việt | English

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

- Đồng chí Đỗ Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy xã Quý Quân (Yên Sơn):

Về thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có giải pháp “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ”. Tôi cho rằng giải pháp này đã đáp ứng yêu cầu nêu trong chủ đề đại hội và thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, cũng như yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay, Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người. Một nền giáo dục kém sẽ không thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu thiếu nhân lực tốt, thì tỉnh cũng không thể phát triển được, nhất là khi khoa học - công nghệ đang có những bước phát triển vượt bậc. Vì thế, không chỉ để có một nền giáo dục tốt, với chương trình, sách giáo khoa tối ưu, hay một kỳ thi đánh giá đúng chất lượng học sinh, nhằm khuyến khích cả thầy và trò tham gia dạy tốt, học tốt… trong bối cảnh hiện nay, mà giáo dục còn cần phải tính đến chuyện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được bối cảnh mở cửa và hội nhập của đất nước hiện nay.

Tin cùng dòng sự kiện