Làm rõ chính sách về đất đai tới từng vùng, miền có đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Nguyễn Thị Thược
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

Chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số được quy định tại Điều 17 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau: Nhà nước có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng, đất sản xuất kinh doanh... đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Quy định nêu trên mới chỉ quy định chung trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số mà chưa có sự phân biệt vùng, miền, nơi cư trú (miền núi với đồng bằng, khu vực đặc biệt khó khăn với khu vực có trình độ phát triển cao hơn). Điều này dẫn đến việc không bình đẳng trong việc thực thi chính sách.

Thực tế hiện nay, một số vùng số lượng người dân tộc thiểu số lại chiếm đa số, còn người kinh lại chiếm thiểu số, vì vậy, nếu chỉ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có thể gây bất bình đẳng cho những nhóm người khác sinh sống trên cùng địa bàn, cùng có mức độ khó khăn như nhau. Do vậy, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo luật nghiên cứu, xác định cụ thể đối tượng hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, khả thi và bình đẳng.


Phải xem xét, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế

Ông Trần Việt Hưng
Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Điểm a, khoản 1, Điều 53, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: “Đối với khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô” là chưa hợp lý và không phù hợp với thực tiễn.

Theo tôi, việc không cho phép phân lô bán nền chỉ nên áp dụng đối với các đô thị lớn, đặc biệt, loại I, ở khu vực đồng bằng, khu vực có kinh tế - xã hội phát triển, mật độ dân số lớn. Đối với các đô thị loại II, III, IV, V và khu vực phát triển đô thị (có thể là trung tâm các xã nhưng chưa được công nhận là đô thị) nếu không cho phân lô bán nền sẽ phát sinh vướng mắc, tạo điểm nghẽn cản trở việc phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, tôi đề nghị chỉnh sửa theo hướng đối với đô thị miền núi còn chậm phát triển, mật độ dân số thấp chỉ nên quy định các khu vực thuộc các phường nội thành thuộc đô thị loại II trở lên hoặc dọc các trục đường chính, khu vực cảnh quan không được phân lô. Mặt khác, hiện nay nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng của các địa phương vẫn chiếm tỷ trọng lớn, nên nếu cấm phân lô bán nền sẽ ảnh hưởng đến việc thu ngân sách và thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin cùng dòng sự kiện