Nghiên cứu, bổ sung quy định về đất công trình cấp nước sạch, thoát nước mưa và nước thải

Chị Hà Ly Thùy
Phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang)

Tại Điều 10, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định khá đầy đủ về các loại đất: “Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất công trình giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, đường sắt, đường bộ và công trình giao thông khác); công trình thủy lợi; đất công trình phòng, chống thiên tai; đất có di tích lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác”. Song, chưa đề cập đến đất công trình cấp nước sạch, thoát nước mưa và nước thải. Trong khi vấn đề thoát nước mưa, nước thải đã và đang là vấn đề phức tạp, khó giải quyết trong các khu dân cư, nhất là dân cư đô thị. Vì vậy, tôi cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung các loại đất nói trên, đồng thời rà soát bổ sung trong nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các loại đất của các công trình này.


Anh La Đại Hành
Thôn Minh Quang, xã Minh Hương (Hàm Yên)

Quy định cụ thể việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Tại Điều 51 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ”. Theo tôi, điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, cần phải có biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc nhận chuyển nhượng, kiểm soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, thu gom đất không nhằm mục đích sản xuất nông nghiệp.

Tin cùng dòng sự kiện