Xem xét việc ghi tên tất cả các thành viên hộ gia đình vào sổ đỏ

Bà Phạm Thị Yến
xóm 9, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình sẽ cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi sổ đỏ) ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ và trao cho người đại diện. Đây là điểm mới so với quy định của pháp luật đất đai hiện nay. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc xác định các thành viên trong hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và ảnh hưởng đến giao dịch định đoạt quyền sử dụng đất.

Theo đó, hộ gia đình là đối tượng sử dụng đất có quan hệ hôn nhân, huyết thống, có quyền sử dụng đất chung... được ghi nhận trong Luật Đất đai 2003 và 2013. Song, luật lại không quy định căn cứ nào để xác nhận đủ các thành viên của hộ gia đình. Vậy nên, tôi mong cơ quan soạn thảo luật cân nhắc kỹ vấn đề này để người dân không gặp khó khăn, vướng mắc khi giao dịch, thực hiện quyền sử dụng đất.


Định giá đất cần thoát ly khỏi bảng giá đất

Ông Ma Doãn Thiên
xã Minh Quang (Lâm Bình)

Theo nghiên cứu của tôi, bảng giá đất được quy định tại Luật Đất đai năm 2003 là thay đổi hàng năm. Đến Luật Đất đai 2013 thay đổi thành định kỳ 5 năm. Dự thảo luật lần này lại quay về giống như 20 năm trước. Điều 89 của dự luật lần này quy định là phải bồi thường theo “giá đất cụ thể” và “phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Theo khoản 3, Điều 155 dự thảo luật quy định “Chính phủ quy định phương pháp định giá đất; quy trình xây dựng bảng giá đất, định giá đất cụ thể; xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện”. Như vậy, có thể suy luận, giá đất cụ thể để bồi thường vẫn được xác định theo bảng giá đất, chỉ khác nhau là nhân hay không nhân và nhân nhiều hay nhân ít với hệ số.

Như vậy, những quy định trên vẫn chưa có gì bảo đảm quyền lợi cho người dân. Hơn nữa, quy định là bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi như ngay tại Điều 89 của dự thảo luật thì giá đất được bồi thường vẫn có thể thấp hơn giá đất bị mất. Vì vậy, Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định giá đất cụ thể phải thoát ly khỏi bảng giá đất. Bảng giá đất chỉ để thu thuế sử dụng đất và thuế chuyển nhượng đất.
 

Tin cùng dòng sự kiện