Huyện Sơn Dương tổ chức góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Ngày 9-3, huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương và các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Luật và khẳng định, dự thảo Luật đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Đại biểu đã tham gia ý kiến vào một số nội dung như: Xử lý giao đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất; đất quốc phòng an ninh; mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa…

Việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với dự thảo Luật. 

Tin, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng dòng sự kiện