Làm rõ quy định về phần đất thừa sau quy hoạch

Ông Phạm Tiến Quyền
Thôn 8, xã Trung Môn (Yên Sơn)

Tôi hoàn toàn tán thành với những điều, khoản bổ sung và sửa đổi trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy thiếu khi dự thảo Luật chưa có quy định cũng như giao quyền sử dụng đối với diện tích đất thừa trong mỗi dự án đã quy hoạch. Trên thực tế, một số dự án đã quy hoạch để xây dựng các công trình như: cầu, trường, đường... Phần đất thừa sau quy hoạch vẫn chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng dẫn đến những tranh chấp hoặc bỏ hoang đất. Quản lý hiệu quả tài nguyên đất, cơ quan soạn thảo luật cần bổ sung quy định về quyền sử dụng phần đất thừa, có thể đưa vào diện tích ô cây xanh hoặc tạm giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng. Điều này sẽ tránh được tình trạng tranh chấp cũng như bỏ hoang đất.    

Tin cùng dòng sự kiện