Na Hang nỗ lực giảm nghèo bền vững

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, hệ thống chính trị huyện Na Hang đã vào cuộc triển khai quyết liệt, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, tạo động lực giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 32,61%, cận nghèo giảm còn 10,45%.

Năm 2023, huyện Na Hang được bố trí 154,9 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2023; lan toả những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình thoát nghèo tiêu biểu, những gia đình tự nguyện xin thoát nghèo trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng

Nhờ nỗ lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Côn Lôn (Na Hang) phát triển kinh tế chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, huyện quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng thu nhập bền vững cho hộ nghèo; hướng dẫn các hộ nghèo, hộ cận nghèo làm thủ tục vay vốn phát triển sản xuất; chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ dạy nghề gắn với giải quyết việc làm sau khi được đào tạo.

Bà Ma Thị Tư, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Hang cho biết, tính đến hết ngày 19-12, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện là trên 364 tỷ đồng với hơn 7.740 khách hàng còn dư nợ, chủ yếu tập trung vào một số chương trình tín dụng trọng điểm như: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, giải quyết việc làm...

Từ nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo điều kiện hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 50,65% năm 2022 xuống còn 32,61% cuối năm 2023; tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2022 là 15,22% giảm xuống còn 10,45% năm 2023.

Là một hộ nghèo của thôn Trung Mường, những năm qua gia đình bà Nguyễn Thị Bờ luôn được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Côn Lôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế của gia đình. Trong năm 2023, bà được hỗ trợ làm mới nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững làm nhà hộ nghèo với số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng.

Bằng nguồn vốn cho vay hộ nghèo, người dân xã Năng Khả (Na Hang) đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, gia đình bà vay 50 triệu để nuôi trâu sinh sản từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Hiện nay, gia đình bà đang có 4 con trâu, 17 con lợn, gà, ngỗng… và đã thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Na Hang cho biết: “Thời gian tới, huyện sẽ huy động tối đa các nguồn lực xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng thụ hưởng; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở... Huyện bám sát tiến độ thực hiện chương trình, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 6%/năm”.

Với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt, công tác giảm nghèo huyện đã đạt được kết quả tích cực. Các chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng theo quy định, sát thực, phù hợp và hiệu quả, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo, tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Từ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng dòng sự kiện