Khi y, bác sỹ là F0

- Hàng người xếp dài ngoài cổng, luôn có người chờ đến lượt được test Covid -19 trong sân ...

Tin xem nhiều