Tiếng việt | English

TAXI TUYÊN QUANG

Taxi Thành Tín

+ Địa chỉ: Số nhà 265, đường 17/8, Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

+ Điện Thoại: 0207.3827 827

+ Có dịch vụ: Trở xe kết hợp

Taxi Tâm Đức

+ Địa chỉ:  Thôn Tiến Vũ 8, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

+ Điện Thoại: 0207.3926 926

Taxi Hồng Thuận

+ Địa chỉ: Số nhà 66, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang

+ Điện Thoại: 0207.3866 866

Taxi Sơn Trang

+ Địa chỉ: 361, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

+ Điện Thoại: 0207.3828 828

+ Có dịch vụ: Xe kết hợp 4 chỗ, nhận chạy hợp đồng.

Taxi Mai Linh

+ Địa chỉ: 99, Đại lộ Tân Trào, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

+ Điện Thoại: 0207.6565 758

Taxi Thành Tuyên

+ Địa chỉ: Số nhà 309, Đường Trần Phú, tổ 32, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

+ Điện Thoại: 0207.3888 888

Tin cùng chuyên mục