Gần 4.300 người được trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, trong 2 ngày 16 và 17-12, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho gần 4.300 cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giáo viên, học sinh các trường: THPT Tân Trào, THPT Nguyễn Văn Huyên, Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn học sinh thực hành cứu người bị nạn.

Các cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh đã được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, được hướng dẫn kỹ năng, trải nghiệm và thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, rải vòi chữa cháy, thoát nạn trong không gian hạn chế, kỹ thuật sơ cứu ban đầu, thoát nạn và cứu người trong môi trường có nhiều khói…

Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Huyên thực hành phun nước tiêu điểm.

Thông qua đó giúp các cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh có thêm kiến thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, của người thân; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, cơ quan, đơn vị và nhà trường.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục