Giữ vững niềm tin của Nhân dân

- Sáng 20-5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc với những nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; đồng thời xem xét, cho ý kiến 11 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

3 dự thảo nghị quyết; đồng thời xem xét, cho ý kiến 11 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Đặc biệt, Quốc hội tiến hành bầu 2 chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội theo trình tự và thẩm quyền quy định tại Kỳ họp thứ 7. Đây là nội dung được nhiều cử tri quan tâm.

Không thể phủ nhận thời gian qua những ảnh hưởng nhất định đến dư luận, tâm lý chung của nhân dân, khi hệ thống chính trị của chúng ta thay đổi nhân sự cấp cao. Nhưng đến hôm nay, nhất là sau Hội nghị Trung ương 9 thì chính trị của đất nước vẫn ổn định; chủ trương, đường lối của Đảng vẫn nhất quán. Và quan trọng hơn, như Đảng đã xác định trong nhiều nhiệm kỳ qua, việc thay đổi cán bộ cấp cao, xử lý cán bộ nhằm mục đích duy nhất là để Đảng ngày càng trong sạch hơn, từ đó đảm bảo tốt hơn vai trò, vị trí lãnh đạo của mình.

Thực tiễn những năm qua cũng cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần tích cực vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tới đây có điều kiện để thực hiện tốt hơn các mục tiêu của Đảng cầm quyền.

Dù cũng có ý kiến khác nhau, nhưng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đều tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Nhân dân cũng đánh giá những mặt tích cực ở nhiều chiều khác nhau và tin tưởng rằng tới đây sẽ bầu ra những cán bộ lãnh đạo cấp cao, những người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Việc Đảng ta thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thời gian qua đã khẳng định công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao, nhận thức và hành động có nhiều chuyển biến tích cực “Nói đi đôi với làm”. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nâng cao đạo đức đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch và vững mạnh tổ chức, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục