Gỡ khó thu ngân sách

- Tính đến tháng 10/2023, do những khó khăn khách quan từ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, số thu ngân sách do Cục Thuế tỉnh thực hiện mới đạt hơn 67,6% dự toán và thấp hơn so với cùng kỳ. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Cục Thuế tỉnh đề ra để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Nhiều khoản thu bị sụt giảm

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến tháng 10-2023 tổng thu nội địa toàn tỉnh ước thực hiện là 1.972,7 tỷ đồng, đạt 67,6% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 62,4% dự toán UBND tỉnh giao, giảm 4,5% so với cùng kỳ (1.972,7/2.066,6 tỷ đồng). Số thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số ước thực hiện là 1.605,3 tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 64,1% dự toán UBND tỉnh giao, giảm 2,7% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thu 10 tháng năm 2023 chủ yếu do thực hiện chính sách giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiến độ đấu giá và một số dự án chậm tiến độ. Trong đó, tổng số thuế được giảm và gia hạn ước là 448,3 tỷ đồng. Nếu không bị ảnh hưởng của chính sách giảm thuế thì số thu 10 tháng năm 2023 ước thực hiện trên 2.421 tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 76,6% dự toán UBND tỉnh giao.

Khó khăn nhất, thu tiền sử dụng đất đạt thấp đã kéo tổng thể thu nội địa của tỉnh xuống thấp hơn so với cùng kỳ. Do những khó khăn trong công tác xác định giá khởi điểm về đấu giá quyền sử dụng đất các dự án, quyền sử dụng đất thuê, một số dự án còn chậm, chưa thực hiện được so với kế hoạch.

Cán bộ Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế hướng dẫn thủ tục nộp thuế điện tử cho người nộp thuế.

Ghi thu tiền thuê đất ước thực hiện mới đạt 18,8 tỷ đồng, đạt 13,6% dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó có Dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất Nhà máy gang thép Tuyên Quang tại Khu công nghiệp Long Bình An chưa thực hiện được đã tính trong dự toán ghi thu, ghi chi 83 tỷ đồng.

Đối với thu tiền sử dụng đất ước thực hiện là 345,9 tỷ đồng, đạt 54,6% dự toán UBND tỉnh giao thấp hơn so với cùng kỳ 53,1 tỷ đồng, giảm 13,3%, do một số huyện, thành phố chậm triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tính đến ngày 20-10 thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Chiêm Hóa mới triển khai được một đợt đấu giá, huyện Na Hang và huyện Lâm Bình chưa tổ chức đấu giá.

Ngoài ra, một số đơn vị trọng điểm có số nộp giảm lớn so với cùng kỳ năm 2022 như: Công ty Thủy điện Tuyên Quang ước sản lượng giảm 480,1 triệu Kwh so với cùng kỳ, tương ứng số nộp NSNN giảm 33,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí hóa chất 13 nộp thuế giảm 12,6 tỷ đồng; Nhà máy Thủy điện Chiêm Hóa nộp thuế giảm 7,5 tỷ đồng. Viettel Tuyên Quang giảm thuế GTGT là 4 tỷ đồng...

Công ty cổ phần Giấy An Hòa là một trong những doanh nghiệp nộp thuế cao của tỉnh (Công nhân Nhà máy Giấy An Hòa kiểm tra chất lượng sản phẩm giấy trắng phấn).

Quyết tâm hoàn thành dự toán tỉnh giao

Lường trước khó khăn, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thu để phấn đấu đạt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất như: tổ chức đôn đốc thu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm; tập trung xử lý thu hồi các khoản thuế nợ đọng lớn, kéo dài, đôn đốc kịp thời nộp ngân sách nhà nước, tìm nguồn thu bù đắp; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế chấp hành kê khai, nộp thuế theo đúng quy định... Chính vì vậy, số thu từ thuế, phí vẫn đảm bảo dự toán.

Mặc dù có nhiều khó khăn, toàn ngành Thuế quyết tâm phấn đấu thu nội địa năm 2023 hoàn thành dự toán UBND tỉnh giao là 3.160,4 tỷ đồng, đạt 108,2% dự toán Bộ Tài chính, đạt 100% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Trong những tháng cuối năm, nhiệm vụ thu NSNN còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen.

Trong đó dự kiến có 10/16 khoản thu đạt vượt dự toán. Tuy vậy, có những khoản thu phụ thuộc vào tiến độ kết quả tổ chức triển khai các dự án đầu tư, các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê, công tác đôn đốc thu NSNN và ý thức chấp hành của người nộp thuế trong những tháng cuối năm 2023.

Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; phát hiện xử lý kịp thời người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, về hóa đơn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Cùng với đó, Cục Thuế cũng sẽ tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế; xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi; tăng cường việc thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ vào NSNN.

Tạo điều kiện doanh nghiệp sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước (trong ảnh: Sản xuất tại  Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang).

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, bên cạnh những giải pháp trên của ngành Thuế thì cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện công tác thu ngân sách những tháng cuối năm. Trong đó tập trung khai thác các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt chủ trương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm khai thác nguồn thu phát sinh. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê đất ngay trong đầu quý IV năm 2023.

Đồng chí Phạm Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, với trách nhiệm của ngành từ nay đến cuối năm sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai... giao đất, xác định giá đất cụ thể, hoàn thiện hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, chuyển kịp thời cho cơ quan thuế, trong đó có các dự án Khu đô thị trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang như: Khu đô thị Kim Phú (Danko Center); khu đô thị mới bên bờ sông Lô, khu đô thị dịch vụ và dân cư Nông Tiến.

Đồng hành cùng với ngành Thuế, đồng chí Đỗ Đình Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang khẳng định, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tổ chức 2 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Mục tiêu thành phố sẽ hoàn thành thu tiền sử dụng đất trên 300 tỷ đồng tỉnh giao.

Huyện Sơn Dương cũng sẽ tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất đối với 60 lô đất ngay trong tháng 11. Với mục tiêu thu trên 120 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất tỉnh giao, huyện Sơn Dương sẽ phấn đấu hoàn thành.

Qua rà soát, dự kiến các huyện, thành phố phấn đấu tăng thu từ các khoản thu tiền sử dụng đất qua đấu giá các khu đất ở, các dự án khu đô thị để tiếp tục bù đắp cho các khoản giảm thu, tăng thu tiền sử dụng đất 354 tỷ đồng so với dự toán (988 tỷ đồng/634 tỷ đồng).

Với quyết tâm chính trị cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, huyện, thành phố, ngành Thuế khẳng định quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2023 góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.


Đồng chí Trương Thế Hùng
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

Có 5 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc giảm thu nội địa trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng qua, đó là chính sách giảm thuế từ Trung ương hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; đấu giá quyền sử dụng đất; dự án dự toán thu ngân sách triển khai chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm dẫn đến ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quý IV, ngành Thuế sẽ tập trung vào từng nhóm giải pháp cụ thể đối với các sắc thuế; phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý thuế, chống thất thu. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê đất ngay trong đầu quý IV năm 2023; tập trung các địa bàn chưa tổ chức đấu giá. Nếu các dự án có số thu lớn được triển khai trong năm sẽ hoàn thành được mục tiêu thu ngân sách nhà nước 2023.


Đồng chí Giang Tuấn Anh
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương

Từ đầu năm đến nay, tình hình trên thế giới có nhiều biến động phức tạp đã tác động lớn đến thị trường trong nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Song với quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2023, huyện Sơn Dương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để tăng nguồn thu. Tính đến tháng 10 năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 253,17 tỷ đồng, hoàn thành 84,4% dự toán giao.

Trong thời gian tới, UBND huyện Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu ngân sách Nhà nước như: triển khai dịch vụ thuế điện tử (eFax), hóa đơn điện tử, hệ thống quản lý ngân sách... để tăng tính minh bạch.

Cùng với đó, khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sớm đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thuế đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, hộ kinh doanh, các doanh nghiệp có môi trường thuận lợi để đầu tư, kinh doanh và phát triển góp phần nuôi dưỡng nguồn thu cho huyện một cách bền vững...


Đồng chí Nông Trường Thi
Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực Na Hang - Lâm Bình

Tính đến 20-10, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Na Hang, Lâm Bình đạt gần 42 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán tỉnh giao. Khoản thu từ tiền thuê đất đạt thấp, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Cụ thể, lũy kế đến 20-10 thu từ tiền thuê đất mới đạt 4,2 tỷ đồng, bằng 42,4% dự toán tỉnh giao; thu từ tiền sử dụng đất đạt gần 8 tỷ đồng, bằng 50% dự toán tỉnh giao.

Để hoàn thành dự toán thu thuế được giao trong năm 2023, Chi cục thuế Khu vực Na Hang - Lâm Bình giao nhiệm vụ đến từng công chức quản lý, từng đơn vị, từng địa bàn để khai thác tăng thu; phân tích, rà soát, xây dựng lại kịch bản thu để điều chỉnh thu phù hợp, chính xác, sát đúng tiến độ thực tế; tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ dự án liên quan đến các khoản thu về đất của tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý các cá nhân kinh doanh trên địa bàn, rà soát số hộ có sản xuất, kinh doanh, bao gồm hộ mới ra kinh doanh, hộ nghỉ kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh, doanh thu kê khai thuế... Công tác thu thuế, chống thất thu thuế của Chi cục thực hiện quyết liệt với các biện pháp, giải pháp hiệu quả, kịp thời, không để sót, lọt nguồn thu.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục