Hải quan Tuyên Quang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa

- Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tạo thuận lợi thương mại đã và đang được Chi cục Hải quan Tuyên Quang đẩy mạnh. Qua đó tháo gỡ vướng mắc giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Tuyên Quang, từ đầu năm đến nay, Chi cục đã làm thủ tục hải quan cho 21 doanh nghiệp. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là: Hóa chất, máy móc thiết bị, phụ kiện hàng may mặc, bao bì PP, vải bạt PP, sản phẩm từ gỗ, giấy đế, tai nghe điện thoại… Toàn bộ quy trình xử lý thủ tục hải quan tại Chi cục đều được số hóa giúp doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch với cơ quan hải quan ở bất kỳ đâu mà không cần phải đến trụ sở của Chi cục.

Với hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, thời gian tiếp nhận, xử lý thông tin được giải quyết nhanh chóng. Theo đó, mọi khai báo, tiếp nhận, giải quyết yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; thanh toán phí và lệ phí; trao đổi thông tin hai chiều, thông tin hướng dẫn… được thực hiện trên môi trường điện tử. Đặc biệt, trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu doanh nghiệp có các lô hàng cần phải kiểm tra hàng hóa thực tế thì Chi cục có thể thành lập đội kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất.

Cán bộ Chi cục Hải quan Tuyên Quang hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

Các hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp đã góp phần nâng cao ý thức hợp tác, tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp trong tham vấn, hoàn thiện chính sách pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và hợp tác xây dựng năng lực cho Hải quan và doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với cơ quan Hải quan trong tiếp thu và giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của các đơn vị trong triển khai hoạt động đối tác các cấp.

Chi cục Hải quan Tuyên Quang là một trong những đơn vị được đánh giá cao về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. 6 tháng đầu năm 2024, Chi cục làm thủ tục thông quan với 2.381 tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 60 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 9 tỷ đồng. Công tác thu hồi nợ đọng được đơn vị triển khai triệt để, đến nay không có khoản nợ phát sinh.

Để đạt được kết quả trên, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức chủ động, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp, người dân. Đồng thời chủ động bố trí và sử dụng có hiệu quả lực lượng công chức nghiệp vụ hải quan; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp; hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng theo quy định.

Cán bộ Chi cục Hải quan Tuyên Quang kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH MSA-YA.

Đồng chí Khổng Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tuyên Quang cho biết, 6 tháng cuối năm 2024, đơn vị sẽ tăng cường triển khai công tác giám sát thực thi pháp luật theo hướng hiện đại hóa kênh giám sát thực thi pháp luật hải quan trên cơ sở ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, mở rộng các kênh giám sát theo hướng ngày càng tiện ích để người dân và doanh nghiệp có thêm lựa chọn tham gia giám sát thực thi pháp luật hải quan. Đồng thời, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến 2025.

Cùng với đó triển khai hiệu quả công tác phối hợp thu qua Kho bạc, ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có thể nộp thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

Trong điều kiện kinh tế, hoạt động sản xuất xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, với những giải pháp tạo thuận lợi thương mại, Chi cục Hải quan Tuyên Quang đang nỗ lực hết mình hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  Bài, ảnh: Thuý Nga

Tin cùng chuyên mục