Hàm Yên xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh

- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã thực hiện nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, nhằm củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò người đứng đầu

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Đây cũng là giai đoạn mà Yên Phú quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2022. 

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cùng với tập thể Đảng ủy xã, đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, tiếp tục củng cố mối đoàn kết, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Bí thư Đảng ủy đã cùng tập thể bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng ủy viên để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, lãnh đạo các chi bộ, phân công các đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình, đồng thời, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội giúp đoàn viên, hội viên hỗ trợ ngày công để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hết năm 2022 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Người dân thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh đã quen thuộc với hình ảnh Bí thư Chi bộ Hà Xuân Hùng thường xuyên đến từng hộ gia đình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như đôn đốc triển khai các việc ở thôn bản. Đồng chí Hùng chia sẻ, làm bí thư chi bộ cần có trách nhiệm nắm bắt tình hình nhân dân để cùng chi bộ có những biện pháp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phù hợp nhất. Giữ trên vai trọng trách của người đảng viên, đứng đầu chi bộ thì càng phải gương mẫu nhiều hơn. Nhiều năm qua, anh luôn là đảng viên đầu tầu trong phát triển mô hình kinh tế vườn cây ăn quả đến tham gia các hoạt động như làm đường bê tông nông thôn, làm nhà văn hóa thôn bản...

Đồng chí Hồ Văn Chiều, Phó Bí thư Chi bộ thôn Mường, xã Phù Lưu (Hàm Yên)
trao đổi người dân phát triển mô hình cây chanh tứ thì.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chia sẻ, những năm qua, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, coi đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong công tác đảng. Đảng bộ quán triệt, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định về lề lối làm việc; quản lý, tổ chức cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện Hàm Yên có 26 Đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở với trên 6.600 đảng viên. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian qua tại Đảng bộ huyện Hàm Yên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi, đảng bộ cơ sở, góp phần đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kỳ sinh hoạt Chi bộ chuyên đề chi bộ thôn Mường, Đảng bộ xã Phù Lưu có sự tham gia của đông đủ đảng viên. Nội dung được đưa ra là phát huy vai trò đảng viên trong phát triển vườn cây ăn quả theo hướng sản xuất hữu cơ. Dựa trên tình hình thực tế, Chi ủy Chi bộ đã chuẩn bị nội dung sinh hoạt chu đáo. Trong sinh hoạt phát huy tính dân chủ, cùng bàn bạc đi đến thống nhất nên tạo được sự đồng thuận cao trong đảng viên. Đồng chí Hồ Văn Chiều, Phó Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề Chi ủy đã bàn bạc kỹ lưỡng, nội dung bám sát vào thực tế ở cơ sở đồng thời phân công đảng viên phụ trách, hộ gia đình nhờ đó mà chất lượng sinh hoạt được nâng cao, Nghị quyết của Chi bộ ban hành được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Lê Nguyên Long, Bí thư Đảng uỷ xã Phù Lưu cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng uỷ xã đã xây dựng Nghị quyết và hướng dẫn cụ thể theo Đề án 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của BTV Tỉnh uỷ. Cử các đồng chí cấp uỷ viên xuống dự, hướng dẫn và chỉ đạo các Chi bộ tổ chức sinh hoạt sao cho đạt hiệu quả cao. Mỗi quý một lần các Chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Trong đó xác định các chuyên đề cần phải sinh hoạt chuyên sâu để ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó việc sinh hoạt Chi bộ đã có chuyển biến rõ rệt, nhất là những Chi bộ yếu kém, trước đây sinh hoạt không xác định rõ được chức năng nhiệm vụ nhưng sau khi được chấn chỉnh, đã khắc phục được những yếu kém kịp thời.

Đồng chí Nhữ Thị Tuyết Thanh, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Hàm Yên chia sẻ, thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Hàm Yên đã xây dựng kế hoạch, trong đó chỉ đạo cho các chi, đảng bộ cơ sở ban hành nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, phân công các cấp ủy viên phụ trách, theo dõi dự sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, đến nay 100% chi bộ trong huyện đã duy trì, chấp hành tốt sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Trong quá trình thực hiện, nhiều cơ sở Đảng đã có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Điển hình như: ở Đảng ủy xã Yên Phú, đảng viên báo cáo và tự đề xuất phương hướng nhiệm vụ trong tháng tiếp theo theo lĩnh vực được chi bộ phân công phụ trách, tạo cho đảng viên không khí cởi mở và nhận rõ trách nhiệm cá nhân trong các kỳ sinh hoạt. Đảng ủy xã Thái Sơn phân công các đồng chí Bí thư chi bộ dự sinh hoạt chéo để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi bộ hàng tháng...

Theo báo cáo đánh giá về chất lượng sinh hoạt chi bộ của Huyện ủy Hàm Yên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, số kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở đạt kết quả tốt 100%. Nhìn chung các báo cáo của chi bộ đã đánh giá từng nội dung kết quả đạt được, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong từng lĩnh vực đồng thời dự kiến nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Việc họp chi ủy được duy trì nghiêm túc ở tất cả các chi bộ. Nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ đã đảm bảo sát với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Từ việc chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần đồng bộ, toàn diện, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã và đang nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng thời đây cũng là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng Hàm Yên ngày càng phát triển. 

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục