Căn lán ở Tân Trào - nơi Bác Hồ ở lâu nhất

-Câu hỏi: Bạn hãy cho biết tên căn lán - nơi Bác Hồ đã ở lâu nhất trong thời gian ở Tân Trào, huyện Sơn Dương?

Tin cùng chuyên mục