Di tích chiến thắng địa lôi

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết tên di tích diễn ra chiến thắng địa lôi vang dội trong Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947 tại Tuyên Quang?

Tin cùng chuyên mục