Siêu trăng lớn nhất trong năm 2022

Siêu trăng lớn nhất năm 2022 diễn ra ngày 13-7 - thời điểm Mặt trăng ở vị trí gần Trái đất nhất. Sau siêu trăng ngày 13-7, sẽ có một siêu trăng khác diễn ra ngày 11-8.