Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

- Ngày 22-8, Tổ giúp việc Đoàn khảo sát số 2 do Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an làm Tổ trưởng Tổ kháo sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã làm việc tại tỉnh.

iếp và làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tổ giúp việc Đoàn khảo sát trao đổi các nội dung tại buổi làm việc.

Trong 10 năm qua, việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng các chương trình hành động phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể trong triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chỉ đạo các lực lượng vũ trang cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các biện pháp công tác, nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định cho thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh luôn giữ được ổn định và phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và không ngừng đổi mới; đời sống nhân dân được nâng lên; tình hình chính trị ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; tiềm lực quốc phòng được tăng cường, đã tạo ra thế và lực mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn khảo sát cũng đã trao đổi, thảo luận về một số nội dung cần làm rõ, liên quan đến các vấn đề như: Những kết quả đạt được, những mô hình mới, cách làm hay cũng như những khó khăn, bất cập và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại Tuyên Quang. Đặc biệt là việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, việc đảm bảo an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số, vùng còn khó khăn, công tác đấu tranh trên không gian mạng…

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục