Kiên quyết, kiên trì

- Cuối tuần qua, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Với những số liệu này, có thể nhiều người hỏi chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt thế mà sao vẫn còn nhiều. Chúng ta đều thấy, cùng với sự phát triển của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, các hành vi tham nhũng sẽ ngày càng tinh vi hơn, phức tạp, khó lường hơn. Nên trong nhiều cuộc họp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta đều thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được; phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp vừa qua, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”.

Yêu cầu “kiên quyết, kiên trì” được tập trung vào việc hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”, bao gồm hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập; rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công...

Tại tất cả các địa phương hiện đã thành lập được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thậm chí có tỉnh đã phải đưa ra khỏi ban chỉ đạo mới thành lập những thành viên không đủ tiêu chuẩn.

Nhân dân tin tưởng sự kiên quyết, kiên trì thể hiện trong quyết tâm hoàn thiện thể chế của Đảng sẽ giúp sửa đổi những quy định đã lỗi thời hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, bịt những kẽ hở để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực từ trứng nước, những kẻ tha hóa, biến chất không thể lợi dụng trục lợi.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục