Tiếng việt | English

Ứng dụng CNTT trong phổ biến pháp luật

- Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực, hiệu quả. Trước sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL một số địa phương đã từng bước được đổi mới, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin và tiếp cận thông tin về pháp luật của người dân.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin đa dạng, nhanh chóng, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã bước đầu triển khai PBGDPL qua mạng xã hội Face book, lập nhóm Zalo thông qua hình thức tạo các trang thông tin về pháp luật. Điển hình như trang Fanpage Facebook Phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp, các trang Fanpage Facebook của Công an, Đoàn thanh niên các huyện, thành phố. Nhiều xã, phường, thôn, tổ dân phố đã thành lập các nhóm zalo liên kết các thành viên trong cộng đồng kịp thời tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 


Điện thoại thông minh trở thành công cụ thiết yếu đối với hầu hết người dân vùng cao
(Trong ảnh: Người dân thôn Bản Lục xã Đà Vị - Na Hang sử dụng điện thoại thông minh).

Hiện, tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng điện thoại thông minh, có kết nối internet ngày càng tăng. Không chỉ ở những khu vực thành thị mà ngay cả ở những thôn, bản vùng sâu, vùng xa, internet cũng đã vươn tới, điện thoại thông minh trở thành công cụ thiết yếu trong việc liên lạc, giải trí, nắm bắt những thông tin... Để tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL vừa qua, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”. Việc thực hiện Đề án giúp công tác PBGDPL được đa dạng hóa hình thức, khai thác triệt để thế mạnh của CNTT, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. 

Theo đó, tỉnh xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Trang thông tin điện tử PBGDPL tích hợp các nội dung cơ bản như: tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành: đăng tải văn bản, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến… Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử; triển khai thực hiện PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội như facebook, youtube và các mạng xã hội khác..., thực hiện PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Đồng chí Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp cho biết, để việc ứng dụng CNTT trong hoạt động PBGDPL thực sự hiệu quả, trước hết phải tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT trong PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân biết và chủ động tìm hiểu về CNTT để tiếp cận dễ dàng, thuận tiện hơn. 

Bài, ảnh: Thanh Trà

Tin cùng chuyên mục