Tiếng việt | English

Thanh tra Tổng cục Môi trường và 74 đơn vị liên quan nhập khẩu phế liệu

Ngày 24-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) ra quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Đối tượng thuộc diện thanh tra gồm 75 tổ chức và đơn vị, trong đó có Tổng cục Môi trường.

Bốc dỡ giấy phế liệu nhập khẩu tại một cảng ở Hải Phòng.

Cụ thể, theo Quyết định số 2535/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng TN và MT, Bộ sẽ tiến hành đợt thanh tra lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong việc nhập và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, Bộ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15-11-2012 của Bộ Công thương và Bộ TN và MT hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9-9-2015 của Bộ TN và MT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thời kỳ thanh tra từ lúc giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực đến nay.

Bên cạnh đó, sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; thời kỳ thanh tra từ ngày 27 tháng 10 năm 2015 đến nay.

Thanh tra công tác cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Tổng cục Môi trường; thời kỳ thanh tra từ ngày 27 tháng 10 năm 2015 đến nay.

Thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của các Sở Tài nguyên và Môi trường; thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2013 đến nay.

Theo Thanh tra Bộ, tổng số đối tượng sẽ thanh tra là 75, trong đó có 64 tổ chức, 10 Sở TN và MT và Tổng cục Môi trường.

Cụ thể, ở miền bắc có 34 đối tượng gồm 30 tổ chức, 3 Sở TN và MT và Tổng cục Môi trường; miền trung có 6 đối tượng gồm 5 tổ chức và 1 Sở TN và MT; miền nam có 35 đối tượng gồm 29 tổ chức và 6 Sở TN và MT.

Trong số 64 tổ chức có 54 tổ chức được Bộ cấp giấy xác nhận, có 10 tổ chức được Sở TN và MT cấp giấy chứng nhận/xác nhận; 54 tổ chức nhập khẩu trực tiếp; 5 tổ chức nhập khẩu ủy thác và 5 tổ chức được Bộ chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Chiều cùng ngày, Bộ TN và MT cũng đã công bố Quyết định thanh tra đối với Tổng cục Môi trường.

Trước đó, ngày 22-8-2018, tại trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, Bộ TN và MT đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra đối với 8 Sở TN và MT các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Bình Phước, Cần Thơ; và 29 tổ chức trên địa bàn các tỉnh, thành phố này.

Theo kế hoạch, ngày 27-8, tại trụ sở Đà Nẵng, Bộ TN và MT sẽ tổ chức công bố Quyết định thanh tra đối với Sở TN và MT Đà Nẵng và 5 tổ chức trên địa bàn thành phố.

Thành phần tham gia đoàn thanh tra đợt này gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan chức năng, đại diện các địa phương.

Theo kế hoạch, cuối tháng 11, Bộ TN và MT sẽ tổng hợp kết quả thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm căn cứ quan trọng để đưa ra phương án xử lý các vấn đề liên quan đến phế liệu nhập khẩu.

Theo nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục