Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

- Ngày 29-6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tổng Cục thống kê và trực tuyến tại các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Năm 2020 được chọn là năm số liệu để thu thập và tổng hợp thống nhất cho tất cả các loại đơn vị điều tra.

Tại Tuyên Quang, kết quả tổng hợp cuộc Tổng điều tra năm 2021 cho thấy, tổng số cơ sở kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo, tín ngưỡng đang sản xuất kinh doanh năm 2021 là 33.385 cơ sở với tổng số 99.997 lao động. So với kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, số lượng cơ sở kinh tế giảm 9,3% (tương đương 3.422 cơ sở), bình quân giảm hàng năm 1,93%; số lượng lao động tăng 1,46% (tương đương 1.440 lao động), tốc độ tăng bình quân năm đạt 0,29%.

Toàn tỉnh có 2.083 doanh nghiệp, trong đó thực tế 1.460 doanh nghiệp hoạt động, chiếm trên 70%, có 623 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, không có doanh thu, chờ phá sản, chiếm 29,91%. So với Tổng điều tra năm 2017 thì doanh nghiệp hoạt động, có doanh thu tăng 385 doanh nghiệp, tăng bình quân hàng năm 6,35%. Đơn vị sự nghiệp có 580 đơn vị, giảm 239 đơn vị so với tổng điều tra năm 2017, chủ yếu giảm trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đơn vị hiệp hội có 80 đơn vị, giảm 281 đơn vị so với năm 2017. Cơ sở cá thể có 31.128 cơ sở, giảm chung 7,48% so với tổng điều tra năm 2017, tốc độ giảm bình quân hàng năm là 1,54%. 

Đối với cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh được nghiệm thu đánh giá đạt chất lượng tốt với tỷ lệ 97% phiếu đạt yêu cầu.

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục