17 giờ hôm nay hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ

- Lúc 13 giờ ngày 6-10-2020, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang là 119,93 m; mực nước hạ lưu là 50,21 m; lưu lượng nước vào hồ là 1003 m3/s; lưu lượng nước ra khỏi hồ là 575 m3/s.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa, Công ty thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở cửa xả đáy để xả điều chỉnh nhằm giữ mực nước hồ Tuyên Quang không vượt quá cao trình 120,5 m theo quy định. Thời gian mở cửa xả, bắt đầu từ 17 giờ 00 ngày 6-10; lưu lượng nước xả dự kiến khoảng 900 m3/s.

Chủ động phòng, tránh các thiệt hại có thể xảy ra do hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ, chính quyền các địa phương cần thông báo cho nhân dân địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị có công trình đang thi công trên sông, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy…. khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang biết để sẵn sàng biện pháp đảm bảo an toàn. Ngành Giao thông và Vận tải có biện pháp bảo đảm an toàn cầu phao, cầu treo, các tràn ngầm, đường bị ngập, bến đò...

Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục