Tiếng việt | English

Giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp

- Trong 5 năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thu hút các dự án phát triển công nghiệp, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.313 tỷ đồng; hình thành các khu, cụm công nghiệp với nhiều dự án lớn. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trong 5 năm tới đạt 14%.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và những biến động của thị trường nhưng sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn tăng trưởng khá, sản lượng một số sản phẩm chủ yếu tăng khá như bột giấy, gỗ tinh chế, xi măng, dệt may, thép… góp phần ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Tỉnh đã hình thành 2 Khu công nghiệp Long Bình An, Khu công nghiệp Sơn Nam (Sơn Dương); 5 cụm công nghiệp, gồm Cụm công nghiệp Khuôn Phươn (Na Hang), Cụm công nghiệp An Thịnh (Chiêm Hóa), Cụm công nghiệp Tân Thành (Hàm Yên), Cụm công nghiệp Thắng Quân (Yên Sơn), Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương). Từ năm 2016 đến nay đã thu hút được 45 dự án công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 13.000 tỷ đồng. Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Giấy An Hòa nhấn mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, do đó đã thu hút được nhiều tập đoàn, dự án công nghiệp quy mô, tạo ra giá trị sản xuất cao. Công ty đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục xây dựng thêm nhà máy sản xuất bột giấy công suất 150 nghìn tấn/năm.


Công nhân gia công phong bì tại xưởng sản xuất của Công ty CP Thương mại - Sản xuất
xuất khẩu Phúc Lâm, Cụm công nghiệp An Thịnh (Chiêm Hóa). Ảnh: Cao Huy.

Những kết quả đạt được trong sản xuất công nghiệp thời gian qua tạo động lực quan trọng để triển khai các dự án phát triển công nghiệp trong những năm tới, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm đạt 14%. Ông Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh, mục tiêu này hoàn toàn thực hiện được, bởi tỉnh đã phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo ra động lực phát triển bền vững. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, điện tử. Ngành Công thương tỉnh tham mưu với tỉnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thu hút các dự án công nghiệp mới, công nghệ cao, quy mô lớn hiện đại, công nghiệp sạch để đóng góp nhiều cho ngân sách. Đồng thời, tham mưu thành lập mới các khu, cụm công nghiệp, trọng tâm là hoàn thiện các thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Tam Đa - Hào Phú, Ninh Lai - Thiện Kế. Ngành phối hợp chặt với chính quyền các địa phương thu hút các nguồn vốn hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô dự án.

Một trong những nhiệm vụ được các cấp chính quyền và ngành Công thương tỉnh chú trọng là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về mặt bằng, nguồn nguyên liệu sản xuất và thị trường tiêu thụ. Đồng chí Phạm Ninh Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn khẳng định, hình thành Cụm công nghiệp Thắng Quân đã giải quyết được vấn đề đầu ra cho sản phẩm gỗ rừng trồng, sự liên kết giữa doanh nghiệp và người trồng rừng ngày càng chặt chẽ, tạo động lực cho quá trình phát triển trong giai đoạn mới. Huyện tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện tốt nhất để Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang mở rộng quy mô dự án thêm 30 ha, góp phần tiêu thụ gỗ rừng trồng cho người dân địa phương.

Cùng với việc thu hút đầu tư phát triển các dự án công nghiệp công nghệ hiện đại, công nghiệp sạch, tỉnh kiên quyết xử lý, loại bỏ những dự án ảnh hưởng đến môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Với những giải pháp được triển khai, sản xuất công nghiệp trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục