Tiếng việt | English

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch phát triển đô thị

- Thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt đã được Sở Xây dựng triển khai quyết liệt, góp phần tích cực vào quá trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 1-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Kế hoạch số 130/KH - UBND, ngày 18-12-2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg, Sở Xây dựng đã xây dựng các nội dung trọng tâm, trong đó ưu tiên dành các nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tại các đô thị, triển khai các dự án đầu tư, giao đất hoặc cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng. 


Khu dân cư Minh Thanh, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) đã được Sở Xây dựng quy hoạch đồng bộ, tạo bộ mặt đô thị văn minh hiện đại.

Sở ưu tiên các dự án như: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II vào năm 2020, hướng tới đô thị loại I trong tương lai; ban hành kế hoạch phát triển đô thị để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương), thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa), trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2030. Đầu tư xây dựng thị trấn Na Hang, thị trấn Sơn Dương là đô thị loại IV vào năm 2025, thị trấn Tân Yên, thị trấn Vĩnh Lộc là đô thị loại IV vào năm 2023; tiếp tục đầu tư xây dựng một số đô thị loại V tại trung tâm các xã: Thượng Lâm (Lâm Bình); Yên Hoa, Đà Vị (Na Hang); Hòa Phú, Ngọc Hội, Phúc Sơn  (Chiêm Hóa); Thái Sơn, Phù Lưu (Hàm Yên); Mỹ Bằng, Xuân Vân, Trung Sơn (Yên Sơn), Sơn Nam, Hồng Lạc (Sơn Dương)…

Năm 2020, Sở Xây dựng hoàn thành Đề án số hóa bản đồ quy hoạch; lập kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và các dự án có sử dụng đất; tổ chức lập chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các nhà đầu tư, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, trình duyệt các khu quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị phù hợp với kế hoạch sử dụng đất. Lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, tổ chức khi lập, điều chỉnh quy hoạch, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo trình tự, quy định của pháp luật.

Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục