Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 34,35% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đến ngày 28/9/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh đạt 2.389,097/6.954,567 triệu đồng, đạt 34,35% kế hoạch, tăng 1,86% so với kỳ báo cáo ngày 27/9/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 129.828 triệu đồng. Trong khi đó đến ngày 28/9/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trung bình cả nước ước đạt 53% kế hoạch vốn được giao.

Toàn tỉnh có 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước

- Báo Tuyên Quang đạt 99,6%

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 97,7%

- Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài đạt 92,2%

- Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh đạt 87,4%

-  Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT đạt 84,1%

-  Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh đạt 82,6%

- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đạt 61,6%

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 58,0%

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 54,3%.

 Có 20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước

-  Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 52,8%

- Công an tỉnh đạt 5%

-  Sở Giao thông vận tải đạt 45,5%

-  Sở Y tế đạt 42,6%

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 37,8%

- Sở Công Thương đạt 35,2%

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 23,1%

  - Sở Tài chính đạt 20,7%

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 19,8%

- Văn phòng Tỉnh ủy đạt 7,6%

 - Sở Xây dựng đạt 4,7%

- Trường Cao đẳng nghề đạt 1%

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%;

- Huyện Na Hang đạt 52,9%;

- Huyện Sơn Dương đạt 45,34;

- Huyện Lâm Bình đạt 33,1%;

- Huyện Yên Sơn đạt 26,8%

- UBND thành phố Tuyên Quang đạt 23,6%

 - Huyện Hàm Yên đạt 10,28%.

 Trong ngày có 11 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân

 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục là đơn vị có giá trị giải ngân chiếm tỷ trọng cao nhất, với tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 1.547.476,66 triệu đồng, đến ngày 28/9/2023 đã giải ngân được 839.605,77 triệu đồng, đạt 54,3% kế hoạch, giá trị giải ngân tăng thêm trong ngày 90.097,72 triệu đồng;

Còn lại 10 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 27/9/2023 gồm:

- Huyện Chiêm Hóa, tăng 3,84%, giá trị giải ngân tăng thêm 7.739,82 triệu đồng.

- Sở Giao thông vận tải, tăng 2,54%, giá trị giải ngân tăng thêm 10.888,89 triệu đồng.

- UBND thành phố Tuyên Quang, tăng 2,08%, giá trị giải ngân tăng thêm 7.828 triệu đồng.

- Huyện Na Hang, tăng 2,06%, giá trị giải ngân tăng thêm 6.096,2 triệu đồng.

- Huyện Lâm Bình, tăng 1,37%, giá trị giải ngân tăng thêm 3.926,54 triệu đồng.

- Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài, tăng 0,77%, giá trị giải ngân tăng thêm 199,3 triệu đồng.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN, tăng 0,26%, giá trị giải ngân tăng thêm 611,94 triệu đồng.

- Huyện Hàm Yên, tăng 0,14%, giá trị giải ngân tăng thêm 1.850,11 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, tăng 0,12%, giá trị giải ngân tăng thêm 380,03 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, tăng 0,02%, giá trị giải ngân tăng thêm 119,0 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục