Ngành Giao thông - Vận tải: Nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ

- Năm 2023 là năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Giao thông - Vận tải tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trên các mặt công tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngành đã chủ động xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII; các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp làm việc với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như: Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông; công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ mới được khánh thành và đưa vào sử dụng, tạo động lực kết nối kinh tế vùng.

Nhờ đó, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông hoàn thành và đang chuẩn bị triển khai thi công đồng loạt với quyết tâm cao như: Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1); đầu tư xây dựng cầu và đường tránh thị trấn Sơn Dương; Dự án Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm đến nút giao Quốc lộ 2D nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn; Dự án cải tạo nâng cấp đường Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hòa - Đức Ninh (Hàm Yên); xây dựng cầu Bạch Xa vượt sông Lô, cầu Xuân Vân vượt sông Gâm và cầu Trắng 2 vượt sông Phó Đáy; cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các tuyến đường trục kết nối quan trọng; xây dựng đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn...Ngành đã hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.188 đoạn Km48+00 - Km86+300 huyện Chiêm Hóa, huyện lâm Bình và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn Km217+150 - Km247+100, tỉnh Tuyên Quang nhằm hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ, kết nối nội vùng, liên vùng trong tỉnh, kết nối các đường cao tốc, các vùng kinh tế của tỉnh với các tỉnh lân cận và hệ thống giao thông quốc gia.

Cầu Bạch Xa (Hàm Yên) bắc qua sông Lô được xây dựng tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Ngành đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn. Năm qua, toàn tỉnh đã hoàn thành 228,8 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 103 km đường nội đồng, 126 km đường thôn và 39 cầu trên đường giao thông nông thôn. Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã hoàn thành 708,78/1.080 km, hoàn thành 116/200 cầu trên đường giao thông nông thôn. Người dân ở các địa phương thực sự vui mừng khi những con đường mới, cầu mới được xây dựng. Ông Hoàng Xuân Thắng, thôn 9 Minh Quang, xã Minh Hương (Hàm Yên) phấn khởi nói, gia đình ông đã tự nguyện hiến 400 m2 đất vườn để xây cầu trên đường bê tông. Đây là công trình ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị cho người dân nên ông không nề hà gì cả khi hiến đất. Đường đi thuận lợi là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho mỗi gia đình.

Đường ĐT 188 được cải tạo, nâng cấp tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa.

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng hệ thống đường giao thông đồng bộ, hiện đại là mục tiêu quan trọng đã và đang được ngành Giao thông - Vận tải tỉnh nỗ lực thực hiện, bảo đảm kết nối vùng miền, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thành Công

Tin cùng chuyên mục