Chuyển đổi 378,2 ha lúa sang trồng các loại cây khác

- UBND tỉnh vừa có Quyết định cho phép các địa phương thực hiện chuyển đổi 378,2 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây khác.

Trong đó, có 171,4 ha chuyển đổi sang trồng cây hằng năm; 172,4  ha chuyển đổi sang trồng cây lâu năm và 34,4 ha chuyển đổi nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa. Huyện Yên Sơn có diện tích đất lúa chuyển đổi nhiều nhất với 99,5 ha, tiếp đến là các huyện Sơn Dương 76,2 ha; Hàm Yên 73,8 ha; Chiêm Hóa 43,2 ha; còn lại ở các địa phương khác. 

 Người dân xã Phù Lưu (Hàm Yên) chuyển đổi đất lúa sang trồng chanh tứ thì.

Quá trình chuyển đổi phải đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trên cơ sở đó vẫn phải đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời phục hồi lại hiện trạng ban đầu để trồng lúa trở lại khi cần thiết.                                                         

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục