Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021

Video không hợp lệ
- Ngày 29-12, Cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị công bố kết quả thống kê kinh tế- xã hội năm 2021.

Năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng bằng sự chỉ đạo quyết liệt linh hoạt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm sát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 5,67% so với năm 2020. Trong đó, khu vực công nghiệp tăng 3,88%, khu vực xây dựng tăng 9,33%, khu vực dịch vụ tăng 5,35%; thu ngân sách 2.629 tỷ đồng, đạt 106% dự toán năm 2021, tăng 9,36% so với năm 2020; 9 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; 250 doanh nghiệp thành lập mới...

Tại buổi họp, Cục Thống kê cũng đã thông báo kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 1-7-2020 trên địa bàn tỉnh; báo cáo đánh giá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2017 - 2021 của tỉnh.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục