Tiếng việt | English

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê kiểm tra, giám sát điều tra nông nghiệp tại tỉnh ta

- Ngày 2 và 3-7, Đoàn công tác Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã thực hiện giám sát công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản giữa kỳ 2020 (gọi tắt là cuộc điều tra nông nghiệp).


Đoàn công tác Tổng cục Thống kê giám sát điều tra viên tại các hộ dân xã Xuân Vân (Yên Sơn)

Trong chương trình giám sát và kiểm tra, Đoàn đánh giá cao chất lượng điều tra viên và công tác điều của tỉnh. Các điều tra viên đều trẻ, nhanh nhạy, thông thạo thiết bị điện tử thông minh. Quá trình điều tra, các điều tra viên đã xuống thực tế hộ, thực hiện đúng quy trình, phương án điều tra; thông tin thu thập đúng đủ theo yêu cầu.

Tuy nhiên, Đoàn công tác yêu cầu giám sát viên cấp tỉnh, huyện thực hiện giám sát chặt chẽ, chỉ rõ cho điều tra viên phân biệt rõ thời điểm điều tra và thời kỳ điều tra tránh trường hợp hiểu sai, hỏi sai dẫn đến những thông tin bị sai lệch ảnh lệch, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc điều tra.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục