Hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia ở Na Hang

- Ngay khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021 - 2025) huyện Na Hang đã quán triệt nghiêm tinh thần  quản lý, sử dụng đúng vốn đầu tư từ chương trình; bảo đảm nguồn lực đầu tư giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Năm 2023, huyện Na Hang được bố trí trên 387 tỷ đồng nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Trong đó, Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 26,7 tỷ đồng; Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 205,8 tỷ đồng; Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 154,9 tỷ đồng.

 Nguồn vốn các chương trình mục tiêu đã tạo động lực cho huyện Na Hang phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Tô Viết Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Na Hang cho biết, để chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt các chỉ tiêu do Trung ương, tỉnh và huyện đề ra, ngay từ đầu giai đoạn và hằng năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch nhu cầu kinh phí. Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ từ chương trình cùng với nguồn đối ứng địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác, UBND huyện phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Trong suốt quá trình thực hiện chương trình, UBND huyện luôn sát sao chỉ đạo các đơn vị, các cấp phải thực hiện và quản lý đúng nguồn lực đầu tư; chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh vai trò kiểm tra, giám sát chương trình tại địa phương với sự tham gia của ban giám sát cộng đồng cấp xã, thôn bản, bảo đảm các dự án, hoạt động của chương trình được hiệu quả.

Với đặc thù dân số chủ yếu làm nông nghiệp, Na Hang luôn quan tâm dành nguồn thực hiện mô hình thí điểm sản xuất nông, lâm nghiệp. Từ nguồn kinh phí được bố trí cho năm 2022 và 2023 là 9,6 tỷ đồng, Na Hang đã phân bổ thực hiện 5 dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cho 558 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,...

Xã Thanh Tương là một trong những địa phương đang được thụ hưởng các chính sách từ chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2023, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia xã được phân bổ hơn 2,3 tỷ đồng để hỗ trợ 31 hộ nghèo làm nhà ở, xây dựng công trình cấp nước phân tán và đầu tư một số công trình phúc lợi trên địa bàn xã. Đồng chí Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Thanh Tương cho biết, trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND xã đã phân công cho tổ giám sát cộng đồng của xã, thôn thường xuyên cùng với đơn vị thi công kiểm tra giám sát, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và đúng đối tượng thụ hưởng. Việc được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở xã chiếm 19%, phấn đấu hết năm nay, toàn xã tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12%.

Tuyến đường từ thôn Bản Lằn đi thôn Nà Sảm, Bản Tàm xã Sơn Phú có chiều dài hơn 10km, có kinh phí đầu tư hơn 6 tỷ đồng, vừa được hoàn thành từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia, đã đáp ứng niềm mong mỏi của hơn 100 hộ dân của 2 thôn từ bao đời nay. Anh Đào Văn Thành, Trưởng thôn Nà Sảm, xã Sơn Phú cho biết, từ khi được nhà nước đầu tư xây dựng con đường bê tông kéo đến tận trung tâm của thôn, bà con trong thôn ai cũng vui mừng, không còn cảnh lấm lem bùn đất mỗi khi mưa gió, trẻ con trong thôn đi học được đến trường sạch sẽ, giao thương buôn bán rất thuận lợi.

Đến nay, 100% xã ở huyện Na Hang có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; trên 99% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; 98% số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng. Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã NTM nâng cao.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục