Hiệu quả phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

- Phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2016. Sau 3 năm triển khai, chất lượng công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ngày càng được nâng cao. Việc báo cáo kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm đáp ứng đúng thời gian quy định.

Theo Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trước khi sử dụng phần mềm này, việc theo dõi diễn biến rừng và đất rừng được thực hiện thủ công, nhập số liệu rồi in ra sách hoặc văn bản. 3 năm trở lại đây, toàn bộ các dữ liệu về tài nguyên rừng, đất rừng được điện tử hóa các dữ liệu... Ở đâu có mạng Internet là có thể truy cập và xuất kết quả theo yêu cầu. Với hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp hiện đại, những thông tin về diễn biến rừng được số hóa, chính xác, minh bạch, đem lại những hiệu quả to lớn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Qua đó, đã xác định các loại rừng, đất quy hoạch phát triển rừng hiện có; xác định các diện tích biến động của từng loại rừng, từng chủ rừng nhằm phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phục vụ cho công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, chứng chỉ rừng...


Cán bộ Phòng Quản lý Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm theo dõi
diễn biến rừng và đất rừng qua Internet. 

Ông Phạm Hồng Lưu, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên minh chứng, hết năm 2018, từ số liệu nhập về của các địa phương, tỉnh đã xác định được tổng diện tích đất lâm nghiệp là trên 448,5 nghìn ha, trong đó rừng đặc dụng là gần 45,6 nghìn ha, rừng phòng hộ là gần 115 nghìn ha, rừng sản xuất là trên 241,8 nghìn ha, còn lại là rừng được trồng trên đất không được quy hoạch là đất lâm nghiệp. Từ số liệu này, ngành nông nghiệp đã xác định được diện tích đất chưa có rừng để quy hoạch phát triển rừng là trên 46,2 nghìn ha. Không chỉ đóng góp cho địa phương, việc sử dụng phần mềm này còn đồng bộ trên toàn quốc. Nghĩa là, mọi người ở bất cứ đâu khi có nhu cầu kiểm tra thông tin một lô rừng nào đó đều có thể truy cập thông tin qua mạng để biết đầy đủ từ tổng thể đến chi tiết của lô rừng theo chức năng sử dụng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất), theo nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), theo chủ quản lý (hộ gia đình cá nhân, tổ chức, tập thể, lực lượng vũ trang, chưa giao hiện đang do UBND cấp xã quản lý, theo loài cây, năm trồng, chất lượng rừng, trữ lượng rừng ...).

Tuy nhiên, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, phần mềm theo dõi diễn biến rừng được Cục Kiểm lâm thống nhất ban hành và sử dụng chung cho toàn quốc nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên hàng năm đều có phiên bản nâng cấp, cập nhật phiên bản mới dẫn đến hàng năm lại phải nghiên cứu để hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ kiểm lâm để tránh bị lỗi trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Hạ tầng cơ sở, trang thiết bị hầu hết các Hạt Kiểm lâm chưa đáp ứng được yêu cầu để thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Nguyên nhân do nhiều Trạm Kiểm lâm chưa có kết nối internet, trang thiết bị, máy tính đa số đã được trang cấp từ lâu (từ năm 2008 thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã cấp cho mỗi trạm một bộ máy tính) có cấu hình thấp và tốc độ xử lý chậm. Việc cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của cán bộ kiểm lâm địa bàn cơ sở chưa thường xuyên, kịp thời; công tác nắm bắt các nguyên nhân thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp có nơi còn hạn chế.

Ngoài phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất rừng, hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu bằng các phần mềm chuyên ngành như phần mềm MapInfo, theo dõi thông tin thay đổi tăng giảm diện tích rừng bằng phương pháp khoanh vẽ GPS... Chính vì vậy, ngoài việc đầu tư trang thiết bị và hệ thống máy tính để kết nối từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh đến cấp huyện, thì nhiệm vụ quan trọng mà ngành kiểm lâm đặt ra là đào tạo, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ của đội ngũ kiểm lâm viên, để khai thác tối đa hiệu quả mà công nghệ thông tin mang lại. 

Việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, bảo vệ rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã góp phần bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có trên địa bàn; đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%, đưa Tuyên Quang vào Top 3 tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất của cả nước. 

Bài, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục