Ký kết chương trình phối hợp sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản

- Ngày 2-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tổ chức Chương trình ký kết phối hợp phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương ký kết biên bản phối hợp sản xuất,
tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Chương trình nhằm phát huy vai trò quản lý Nhà nước trong việc triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc sản xuất, chế biến, lưu thông nông, lâm, thủy sản gặp nhiều khó khăn, dẫn đến gia tăng chi phí, kéo dài thời gian, làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương đã giao các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, như: Công nghiệp hóa nông nghiệp; thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; đàm phán, tháo gỡ rào cản phi thuế quan và mở cửa thị trường; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông, lâm, thủy sản... Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm sản, thủy sản đạt trên 11.300 tỷ đồng vào năm 2025.                                                                   

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục