Ngành nông nghiệp tăng trưởng 2,55% trong giai đoạn 2013-2017

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững,” sức sản xuất trong nông nghiệp đã tăng lên rõ rệt, đưa ngành trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế cả nước.

Tin cùng chuyên mục