Cơ cấu lại hệ thống và xử lý nợ xấu

- Để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu lại hệ thống và xử lý nợ xấu, nhất là sau khi Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 được phê duyệt.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt, trong thời gian tới, trọng tâm của đề án này là tiếp tục chấn chỉnh, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai phương án tự củng cố, chấn chỉnh hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển vững chắc về năng lực tài chính, quy mô hoạt động. Các ngân hàng chủ động cơ cấu, sắp xếp lại các phòng, ban làm việc, phòng giao dịch trực thuộc; nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, bảo đảm an toàn hệ thống, đẩy mạnh xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa tình hình hoạt động và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Cán bộ BIDV Tuyên Quang tăng cường các biện pháp kiểm soát đầu tư tín dụng, hạn chế nợ xấu.

Cùng với việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực cơ cấu lại bộ máy, sắp xếp các phòng, ban đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả thì Ngân hàng Nhà nước tỉnh khuyến khích tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng, kiểm soát chặt chẽ cho vay ngoại tệ, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hạn chế, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh.

Đồng chí Đặng Trấn Quý, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết, từ đầu năm đến đầu tháng 9-2022, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã xử lý được 92 tỷ đồng nợ xấu, giảm 166 tỷ đồng nợ xấu so với cùng kỳ năm 2021. Hết tháng 9-2022, nợ xấu của các ngân hàng khoảng 360 tỷ đồng, chiếm 1,46% trong tổng dư nợ, so với 31-12-2021 tăng 208 tỷ đồng. Nguyên nhân nợ xấu tăng là do ảnh hưởng dịch Covid-19 làm hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, làm ảnh hưởng tình hình tài chính của doanh nghiệp và khả năng trả nợ. Tuy tỷ lệ nợ xấu có tăng nhưng vẫn ở mức thấp, nằm trong giới hạn cho phép là dưới 3% trong tổng dư nợ.

Để giải quyết và thu hồi nợ xấu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý và thu hồi nợ; tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá nguyên nhân từng khoản nợ để có những giải pháp thu hồi cụ thể. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc BIDV Tuyên Quang cho biết, những khoản cho vay nào có triển vọng, hiệu quả sẽ cơ cấu lại; những khoản vay xét thấy không còn hiệu quả sẽ thực hiện bán khoán tài sản, chuyển giao thu hồi nợ. Đối với khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Chi nhánh phối hợp với khách hàng để cơ cấu lại nợ một cách phù hợp như giãn thời hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và xem xét miễn, giảm lãi vay, hạ lãi suất cho vay một cách hợp lý để khách hàng giảm bớt khó khăn tài chính.

Khách hàng tìm hiểu, vay vốn tại Ngân hàng LienVietPostBank Tuyên Quang để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Các ngân hàng thương mại khác như VietinBank, Agribank tỉnh, LienVietPostBank... cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý và thu hồi nợ; tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá nguyên nhân từng khoản nợ để có những giải pháp thu hồi cụ thể. Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu năm, các ngân hàng cũng tập trung rao bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. Thông thường, rao bán hay đấu giá là phương án tối ưu mà các ngân hàng lựa chọn để xử lý tài sản đảm bảo nhằm thu hồi nợ.

Hiện Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ động tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tại các ngân hàng nhằm chấn chỉnh và minh bạch hoạt động của các đơn vị; tập trung giám sát việc chấp hành quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thẩm định các dự án đầu tư, lựa chọn các dự án đầu tư an toàn, hiệu quả nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh. Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan như chính quyền địa phương, công an, tòa án, thi hành án dân sự... để thực hiện có hiệu quả việc thu hồi và xử lý nợ xấu.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục