Tiếng việt | English

Giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

- So với năm trước, năm nay hoạt động thu ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn bởi doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid -19. Quyết tâm hoàn thành dự toán cả năm, chính quyền các cấp và ngành Thuế tỉnh đang thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách.

Theo Cục Thuế tỉnh, tổng thu nội địa 9 tháng đầu năm ước thực hiện 1.406 tỷ đồng, đạt 68,3% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 63,9% dự toán UBND tỉnh giao, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 16 khoản thu, chỉ có 3 khoản thu đạt trên 75% dự toán gồm: thu thuế thu nhập cá nhân 76,5 tỷ đồng, đạt 76,5% dự toán; thu tiền thuê đất 67,6 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán; thu ngân sách khác 64,3 tỷ đồng, đạt 80,4% dự toán; các khoản thu còn lại đạt dưới 75% dự toán.


Cán bộ Cục Thuế tỉnh tuyên truyền các chính sách thuế tới các doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Một trong những khó khăn ngành Thuế tỉnh xác định trong thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2020 là việc thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định quy định thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp sau 5 tháng so với hạn nộp của các kỳ kê khai tháng 3, 4, 5, 6 và kỳ kê khai quý I, II của năm 2020; thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh cũng được gia hạn chậm nhất là ngày 31-12-2020; tiền thuê đất được gia hạn nộp sau 5 tháng. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 105,8 tỷ đồng, số đến hạn nộp trong tháng 9 là 49,1 tỷ đồng, số còn phải thu trong quý IV là 56,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngày 28-6-2020 Chính phủ cũng ban hành Nghị định 70 /2020/NĐ-CP quy định về mức giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 31-12-2020. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, mức thu lệ phí đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định của Nghị định số 20/2019/NĐ-CP nên dự toán thu ngân sách của Cục Thuế tỉnh đối với số thu của lệ phí trước bạ theo đó cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ông Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, cùng với những khó khăn trên, việc các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn tiếp tục khó khăn trong sản xuất kinh doanh; nguồn thu từ thuế tài nguyên có khả năng giảm mạnh so với năm trước do ảnh hưởng của thời tiết; ảnh hưởng đại dịch Covid-19 có tác động tiêu cực đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch của tỉnh và các ngành dịch vụ liên quan, dẫn đến giảm số thu của các lĩnh vực này...

Trước những khó khăn này, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, ngành Thuế tỉnh đang dồn mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu trong các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao. Trong đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến tài nguyên, khoáng sản và đất đai để bù đắp vào những khoản được gia hạn, đảm bảo tiến độ thu của quý IV-2020 cũng như nhiệm vụ thu của cả năm; chỉ đạo các chi cục thuế huyện, khu vực tham mưu với các cấp chính quyền địa phương trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, phối hợp đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tăng thu ngân sách nhằm bù vào những khoản giảm thu trong năm 2020. Đồng thời, tăng cường công tác phân tích, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu; tập trung đôn đốc các khoản thu hết thời gian gia hạn nộp thuế.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục